Skip to content
valikko
sulje

Tietosuojaseloste

Tutustu Syöpäklinikan Tukijat ry:n verkkosivujen tietosuojaselosteeseen.

1. Rekisterinpitäjä

Yhdistyksen nimi: Syöpäklinikan Tukijat ry, Understödare för Cancerkliniken rf

Y-tunnus: 1790085-7

Osoite: c/o Mari Kiljunen, Luuvaniementie 4a A 32, 00350 HELSINKI, Suomi

Yhteyshenkilö: Mari Kiljunen, sihteeri

Sähköposti: syopaklinikantukijat@gmail.com

Puhelin: +358452132885

2. Rekisteröidyt

Tietosuojaseloste koskee kaikkia yhdistyksemme verkkosivujen käyttäjiä, jäseniä, lahjoittajia ja muita sidosryhmiä.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen toiminnan ja palveluiden toteuttamiseen, jäsenhallinnointiin, tapahtumien järjestämiseen, viestintään, lahjoitusten hallinnointiin ja laskutukseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Jäsenyyteen liittyvät tiedot (jäsenyysnumero, jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivämäärä)
  • Taloudelliset tiedot (lahjoitukset, maksutiedot)

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laissa vaadita pidempää säilytysaikaa.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta, paitsi lainsäädännön niin vaatiessa.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia tietojen korjaamista, oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus vaatia tietojen poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

8. Tietoturva

Henkilötietoja suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Yhdistys pidättää oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan asianmukaisesti.

Lahjoita tästä

Lahjoitukset käytetään lyhentämät­töminä klinikan hyväksi